Home
功能类别: International School
位置: 香港铜锣湾
面积: 約 11,120 平方米
完工日期: 进行中
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-01.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-02.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-03.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-04.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-05.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-07.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-06.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/diagram_axon_one-side_edit.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/section-01.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-16.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-15.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-14.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-13.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-12.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-11.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/chinese-academy-10.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/diagram_site-plan-01.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/Chinese-Academy-pdf_20190902_final_h2_Page_02.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/Chinese-Academy-pdf_20190902_final_h2_Page_03.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/Chinese-Academy-pdf_20190902_final_h2_Page_04.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/diagram_site-plan_base-01.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/plan_cloister_courtyard-01.jpg
晋德学校将建于孔圣堂中学及孔圣堂之间,校舍以天人合一、中西共融的设计概念,融合中式四合院与西式修道院的回廊设计,建造一个宁静而洗涤心灵的校园环境。

校舍因应地势,配合退台式的建筑设计,不但令中庭位置更开扬,而且比传统一整栋的建筑设计更能融合建筑物与自然空间。同时,因为退台式的建筑设计制造了很多平台,建筑师就利用这些平台设计成学生的互动空间,例如: 有机耕种空间、花园、球场等。

另外,外墙设计方面,建筑师亦考虑到校舍周围有香港大球场及主要马路,刻意将对街外的窗缩细及增大面向校园的窗。一方面能减低学生受嘈吵的环境影响;另一方面更能达到回廊设计的概念,让学生更集中于校园的生活。
晋德学校将建于孔圣堂中学及孔圣堂之间,校舍以天人合一、中西共融的设计概念,融合中式四合院与西式修道院的回廊设计,建造一个宁静而洗涤心灵的校园环境。

校舍因应地势,配合退台式的建筑设计,不但令中庭位置更开扬,而且比传统一整栋的建筑设计更能融合建筑物与自然空间。同时,因为退台式的建筑设计制造了很多平台,建筑师就利用这些平台设计成学生的互动空间,例如: 有机耕种空间、花园、球场等。

另外,外墙设计方面,建筑师亦考虑到校舍周围有香港大球场及主要马路,刻意将对街外的窗缩细及增大面向校园的窗。一方面能减低学生受嘈吵的环境影响;另一方面更能达到回廊设计的概念,让学生更集中于校园的生活。