Home
功能类别: 复康中心
位置: 香港大屿山
面积: 2,100 平方米 (CFA)
完工日期: 进行中
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/ZS_1a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1090335edit_s1.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/ZS_3.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1090261.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1080914-1.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/ZS_2a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1080929_edit_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1090274e.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1090268_edit_s2.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/ZS_7a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/ZS_8a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1030680_edit_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/d1_edit_s1.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/d3.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/d4.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/d2.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/d5.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/d7.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/d6.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/010_exterior.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/011_entrance.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/012_courtyard.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/013_interior.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/014_aerial-view.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/001_General_Site.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/christian-zheng-sheng-ha-keng-ctr-15.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/christian-zheng-sheng-ha-keng-ctr-14.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/christian-zheng-sheng-ha-keng-ctr-13.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/002_General_Site-Boundary.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/003_General_SITE-PLAN.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/004_General_1F-PLAN.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/005_General_ELEVATION.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/006_General_SECTION.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/007_DIA_EXPLODED-AXON.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/008_DIA_SUSTAINABLE-ELEMENTS.jpg
偏远性:
基地位於香港一偏远村落, 从附近码头唯一可以抵达的方式就是乘达舢板(当地人口中的嘩啦嘩啦)。建筑师受邀设计一所可以容纳120位15至22岁的少年人。这些少年人多因吸毒或牽涉輕微罪案而被法庭判入此中心。现在这中心由数座设备简陋的临时建筑组成,散落山间,客户期待尽快移居至正式地址。

孤独感:
偏远的地理环境逼使少年人面对自己过去的错失,建筑轻触自然,为少年人提供幽静的气氛以思考未来。灵魂上的孤独感巩固了少年人之间的手足情。

建筑的回应:
整个建筑结构通过细长的桩子沿山谷的自然地势级联而下以减少对环境的破坏,三座主楼互相错开以增强自然採光及通风效率。最高和最低点的主楼装载了工作室,课室和宿舍,隐私性从山脚往上渐增。中间的主楼将被用做食堂和教学厨房,它将成为集会的心脏地带。
基地的偏远性限制了大型施工机器和预制组件的应用。客户期望该设计可以在空间和功能上满足最大的灵活性以方便他们日后不断改变的需要,于是我们提议使用上翻梁和双向配筋板的现场浇筑混凝土结构以杜绝建筑体量内的任何柱梁。这样客户便可享有灵活性去佈局,并得到最大室内高度和最好的自然通风效果,这点在夏天温度达38度,湿度98%的香港非常重要,并为整个项目节省了可观的冷气开支。所有混凝土的模板将通过少年人的巧手于他们的木工作室被处理成复康中心日后的家具及窗台的挡阳板。现场浇制混凝土的建造方法不仅省钱,也为少年人提供亲身参与建造过程的机会。他们通过劳力一桶一桶地把混凝土粒料从码头沿小径搬运上山,从此不再是旁观者,而成为自己新家园的建造者!
偏远性:
基地位於香港一偏远村落, 从附近码头唯一可以抵达的方式就是乘达舢板(当地人口中的嘩啦嘩啦)。建筑师受邀设计一所可以容纳120位15至22岁的少年人。这些少年人多因吸毒或牽涉輕微罪案而被法庭判入此中心。现在这中心由数座设备简陋的临时建筑组成,散落山间,客户期待尽快移居至正式地址。

孤独感:
偏远的地理环境逼使少年人面对自己过去的错失,建筑轻触自然,为少年人提供幽静的气氛以思考未来。灵魂上的孤独感巩固了少年人之间的手足情。

建筑的回应:
整个建筑结构通过细长的桩子沿山谷的自然地势级联而下以减少对环境的破坏,三座主楼互相错开以增强自然採光及通风效率。最高和最低点的主楼装载了工作室,课室和宿舍,隐私性从山脚往上渐增。中间的主楼将被用做食堂和教学厨房,它将成为集会的心脏地带。
基地的偏远性限制了大型施工机器和预制组件的应用。客户期望该设计可以在空间和功能上满足最大的灵活性以方便他们日后不断改变的需要,于是我们提议使用上翻梁和双向配筋板的现场浇筑混凝土结构以杜绝建筑体量内的任何柱梁。这样客户便可享有灵活性去佈局,并得到最大室内高度和最好的自然通风效果,这点在夏天温度达38度,湿度98%的香港非常重要,并为整个项目节省了可观的冷气开支。所有混凝土的模板将通过少年人的巧手于他们的木工作室被处理成复康中心日后的家具及窗台的挡阳板。现场浇制混凝土的建造方法不仅省钱,也为少年人提供亲身参与建造过程的机会。他们通过劳力一桶一桶地把混凝土粒料从码头沿小径搬运上山,从此不再是旁观者,而成为自己新家园的建造者!