Home
功能类别: 幼儿园
位置: 中国佛山
面积: 4,300 平方米 (CFA)
完工日期: 2017 年4 月
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/02/DSC01225a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/02/DSC01367a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1009686_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/09/L1009698_edit-2.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/09/L1009807_edit.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/02/DSC01245a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1009746_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1009708_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1009720_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/DSC00885_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1009801_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/09/DSC00093-edit.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1009775_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/L1009763_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/09/L1009804_edit.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/DSC00815_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/DSC00820_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/DSC00806_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/DSC00816_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/024.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/02/DSC01301a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/02/DSC01272a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/02/DSC00063a.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/DSC00871_s.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG_5104.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2018/12/2.png
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2018/12/3.png
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2019/09/Site-Plan-Filled-01.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/foshan-intl-indergarten-plan-01.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/foshan-intl-indergarten-plan-02.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/foshan-intl-indergarten-plan-03.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/GF-pattern.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/2F-pattern.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/3F-pattern.jpg
该项目是位于佛山的一所国际幼儿园,以崭新的设计概念,营造出一个以幼儿为中心的学习环境。基于业主提出的融合学习与游戏的教育理念,幼儿园的课室被设计成半开放式的蛋形,与同一层楼的其他几个“蛋”和完全开放的公共空间共同构成了一个供幼儿自由自在学习和游戏的场所。课室独特的造型打破了传统四四方方的空间布局,既满足了平时上课的需求,又强化了整个空间的流动性与整体性,激发幼儿学习的兴趣和探索的欲望。蛋形课室周围是用铁管弯成各种独特造型的书架,结合特定设计的家具,不仅可以摆放书籍,幼儿还可以或躺或坐于其中,享受阅读的乐趣。此外空间内丰富的材料透过软硬、冷暖、光影、轻重、粗糙与光滑等物质特有属性的对立,培养了幼儿灵活运用各种感官认知世界的能力。室内与室外的活动空间被一条跑道所串联起来,幼儿可以自由的选择去游乐场玩耍,去种植园喂养小动物或是留在室内游戏或阅读图书,而不是被约束于活动室等传统观念上的幼儿园。
该项目是位于佛山的一所国际幼儿园,以崭新的设计概念,营造出一个以幼儿为中心的学习环境。基于业主提出的融合学习与游戏的教育理念,幼儿园的课室被设计成半开放式的蛋形,与同一层楼的其他几个“蛋”和完全开放的公共空间共同构成了一个供幼儿自由自在学习和游戏的场所。课室独特的造型打破了传统四四方方的空间布局,既满足了平时上课的需求,又强化了整个空间的流动性与整体性,激发幼儿学习的兴趣和探索的欲望。蛋形课室周围是用铁管弯成各种独特造型的书架,结合特定设计的家具,不仅可以摆放书籍,幼儿还可以或躺或坐于其中,享受阅读的乐趣。此外空间内丰富的材料透过软硬、冷暖、光影、轻重、粗糙与光滑等物质特有属性的对立,培养了幼儿灵活运用各种感官认知世界的能力。室内与室外的活动空间被一条跑道所串联起来,幼儿可以自由的选择去游乐场玩耍,去种植园喂养小动物或是留在室内游戏或阅读图书,而不是被约束于活动室等传统观念上的幼儿园。