Home
功能类别: 私人住宅及画廊
位置: 中国顺德
面积: 230 平方米
完工日期: 2013 年8 月
奖项: 2015 香港建筑师学会境外优异奖 - 住宅 蓝星杯•第七届中国威海国际建筑设计大奖赛优秀奖
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-01.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-15.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-17.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-16.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-14.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-13.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-12.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-11.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-10.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-09.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-08.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-07.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-06.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-18.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-04.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-03.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-02.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-05.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-21.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-19.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-20.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/To-Anderon.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-plan-01.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-plan-02.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-plan-03.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-24.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-25.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-23.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-26.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-27.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/tapered-house-designs-22.jpg
“聚舍”位于顺德近郊,处于一面约9米高的悬崖之上,基地呈梯形,从西往东扩张,总面积670平方米,建筑面积230平方米。

除了作避暑之用,设计时还加入了展览的元素,让房子的主人可在画廊里展览已故武打明星李小龙的藏品,如电影海报、剧照等等。“聚舍”因此分为两部分:形态倾斜且伸延的画廊,和较为宽敞而沉实的起居空间。画廊门窗的位置都是依照着采光与视觉效果的考虑,末端一面8米高的玻璃窗,引导观者从藏品放眼到窗外的世界,构造视觉上由内而外的延伸。窗两旁的水泥墙上雕刻着李小龙的名句:以无限为有限、以无形为有形。而从社区的角度来说,由东往西延伸的画廊把悬崖下的旧村落与悬崖上宁静的新住宅区明确分隔开来,在这社区的边界上构筑了一个视觉的落点。

沉实的起居空间与画廊内部是相连的,在这里空间的关系较为一体。起居室包括了大厅、饭厅和开放式的厨房,亦可以直通外面的花园。从二楼的睡房主人可俯视一楼的起居室,在视觉上构成了空间的一体性。开敞的花园与修长的画廊形成了空间的平衡,在保留开放性与阴私性的取舍上亦恰到好处。

该项目位于一年四季都炎热和潮湿的中国南方,倾斜的屋顶(宽8米至0.5米)和侧壁(高9米至6.5米)组合成的内部空间,配合上尽头8米高的窗口,显着地改善了建筑物内部的空气流通,从而减少了空调的负荷。画廊部分的开窗经小心安排以尽量减少对展品的伤害。现浇混凝土/砖石混合结构的填充墙施工方法进一步加强绝缘效果。
“聚舍”位于顺德近郊,处于一面约9米高的悬崖之上,基地呈梯形,从西往东扩张,总面积670平方米,建筑面积230平方米。

除了作避暑之用,设计时还加入了展览的元素,让房子的主人可在画廊里展览已故武打明星李小龙的藏品,如电影海报、剧照等等。“聚舍”因此分为两部分:形态倾斜且伸延的画廊,和较为宽敞而沉实的起居空间。画廊门窗的位置都是依照着采光与视觉效果的考虑,末端一面8米高的玻璃窗,引导观者从藏品放眼到窗外的世界,构造视觉上由内而外的延伸。窗两旁的水泥墙上雕刻着李小龙的名句:以无限为有限、以无形为有形。而从社区的角度来说,由东往西延伸的画廊把悬崖下的旧村落与悬崖上宁静的新住宅区明确分隔开来,在这社区的边界上构筑了一个视觉的落点。

沉实的起居空间与画廊内部是相连的,在这里空间的关系较为一体。起居室包括了大厅、饭厅和开放式的厨房,亦可以直通外面的花园。从二楼的睡房主人可俯视一楼的起居室,在视觉上构成了空间的一体性。开敞的花园与修长的画廊形成了空间的平衡,在保留开放性与阴私性的取舍上亦恰到好处。

该项目位于一年四季都炎热和潮湿的中国南方,倾斜的屋顶(宽8米至0.5米)和侧壁(高9米至6.5米)组合成的内部空间,配合上尽头8米高的窗口,显着地改善了建筑物内部的空气流通,从而减少了空调的负荷。画廊部分的开窗经小心安排以尽量减少对展品的伤害。现浇混凝土/砖石混合结构的填充墙施工方法进一步加强绝缘效果。