Home
功能类别: 私人住宅
位置: 香港阳明山庄
面积: 280 平方米
完工日期: 2013 年
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-02.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-01.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-03.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-04.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-05.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-06.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-07.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-08.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-09.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-10.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-11.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-13.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-12.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-14.jpg
https://indexarchitecture.com/wp-content/uploads/2017/11/yip-res-parkview-plan-01.jpg
概念:
住户是一个有三个年幼孩子的年轻家庭。入门后的客厅景观环顾香港岛南侧和太平洋,并连接单位两翼。弧线的设计呼应了现有的圆形大厅式布局,也更好地强调了开扬的美景。 客厅的左侧是一系列的功能空间:饭厅,开放式厨房和家庭娱乐室。家庭成员可自由穿梭于这些空间,窗外的国家公园景致为室内提供了充足的自然光。 基于隐私考虑,所有卧室均分别被安置于单位的两端。一系列的旋转门同时也可作为灵活的墙板以满足家中孪生兄弟成长过程中不同的需要,最终孩子们将会通过空间再组合各自获得自己的卧室。
概念:
住户是一个有三个年幼孩子的年轻家庭。入门后的客厅景观环顾香港岛南侧和太平洋,并连接单位两翼。弧线的设计呼应了现有的圆形大厅式布局,也更好地强调了开扬的美景。 客厅的左侧是一系列的功能空间:饭厅,开放式厨房和家庭娱乐室。家庭成员可自由穿梭于这些空间,窗外的国家公园景致为室内提供了充足的自然光。 基于隐私考虑,所有卧室均分别被安置于单位的两端。一系列的旋转门同时也可作为灵活的墙板以满足家中孪生兄弟成长过程中不同的需要,最终孩子们将会通过空间再组合各自获得自己的卧室。